Västra Stenby kyrka
Foto: Elin Lindell

Västra Stenby kyrka

Västra Stenby kyrka uppfördes 1811-1812 och ersatte Stens kyrka samt Kälvestens kyrka.

Kyrkan uppfördes 1811–1812 och ersatte Stens kyrka som revs 1811 och Kälvestens kyrka som sannolikt rivits under samma tid eftersom Västra Stenby kyrka byggdes på den senares gamla plats. Västra Stenby blev det nya namnet för den nya sammanslagna församlingen. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med rakt avslutat kor i öster och torn i väster. Öster om koret finns en tresidig sakristia i två våningar. Kyrkans ytterväggar är vitputsad och dess sadeltak är täckt med spån. Innanför grindarna står en runsten daterad till 980–1015, känd som Kälvesten. Kyrkoruiner, kyrkogård och före detta prästgård kvarstår efter Stens socken.

Västra Stenby kyrka
Foto: Elin Lindell