Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Borensbergs pastorat Besöksadress: Bergvallagatan 3, 59031 Borensberg Postadress: Box 20, 59030 Borensberg Telefon:+46(141)203300 E-post till Borensbergs pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Västra Ny kyrka

Västra Ny kyrka uppfördes under 1200-talets andra hälft och tillbyggdes på 1700-talet.

Sakristian i Västra Ny kyrka, som är medeltida, byggdes ut 1752. Långhuset förlängdes västerut 1766 och innertakets medeltida valv ersattes av ett tunnvalv av trä. Sannolikt revs då ett medeltida vapenhus av trä vid södra sidan. Huvudingången flyttades till den nybyggda västra gaveln.

I kyrkan finns ett krucifix som härstammar från 1400-talet.Altartavlan är målad 1805 av Pehr Hörberg. Tavlans motiv är "Kristus välsignar barnen".Predikstolen, altarringen samt altartavlans ram är tillverkade av bildhuggaren Anders Malmström med söner.Dopfunten av sandsten är skänkt till kyrkan 1950. Funten är tillverkad vid Thappers stenhuggeri i Motala efter ritningar av konstnär Stig Abrahamsson.

Vätrsa Ny kyrka
Klocktornet vid Västra Ny kyrka. Bild: Elin Lindell