Vätrsa Ny kyrka
Foto: Elin Lindell

Västra Ny kyrka

Västra Ny kyrka uppfördes under 1200-talets andra hälft och tillbyggdes på 1700-talet.

Kika in i Västra Ny kyrka

Klicka här

Sakristian i Västra Ny kyrka, som är medeltida, byggdes ut 1752. Långhuset förlängdes västerut 1766 och innertakets medeltida valv ersattes av ett tunnvalv av trä. Sannolikt revs då ett medeltida vapenhus av trä vid södra sidan. Huvudingången flyttades till den nybyggda västra gaveln.

I kyrkan finns ett krucifix som härstammar från 1400-talet.Altartavlan är målad 1805 av Pehr Hörberg. Tavlans motiv är "Kristus välsignar barnen".Predikstolen, altarringen samt altartavlans ram är tillverkade av bildhuggaren Anders Malmström med söner.Dopfunten av sandsten är skänkt till kyrkan 1950. Funten är tillverkad vid Thappers stenhuggeri i Motala efter ritningar av konstnär Stig Abrahamsson.

Vätrsa Ny kyrka
Klocktornet vid Västra Ny kyrka. Foto: Elin Lindell