Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Borensbergs pastorat Besöksadress: Bergvallagatan 3, 59031 Borensberg Postadress: Box 20, 59030 Borensberg Telefon:+46(141)203300 E-post till Borensbergs pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Varv och Styra kyrka

Varv och Styra kyrka är uppförd i historieserad blandstil efter ritningar av arkitekt Johan Adolf Hawerman.

Före den nuvarande kyrkan fanns två kyrkor i bygden, Varvs kyrka och Styra kyrka. Den gamla Varvs kyrka byggdes på 1100-talet, och i dag finns ingenting kvar av den. Styra kyrka var en tornlös kalkstenskyrka från 1200-talet, som revs 1861. Grunden till den nuvarande kyrkan lades hösten 1859, och kyrkan togs i bruk första advent 1861. Under byggnadstiden hölls gudstjänsterna i Styra kyrka innan den revs och därefter i skolhuset.

Kyrkan är uppförd i historieserad blandstil efter ritningar av arkitekt Johan Adolf Hawerman. Den består av ettlånghus med rak avslutande korvägg och en bakomliggande femsidig sakristia i öster. Tornbyggnaden i väster avslutas med en nygotisk spira. De dubbla ljudöppningarna är romanskt inspirerade.

Varv & Styra
Bild: Elin Lindell