Våra kyrkor

I Borensbergs pastorat finns det 16 stycken kyrkor. Här finns en presentation av var och en av våra kyrkor.

Kist- och urngravplatser finns på samtliga kyrkogårdar i pastoratet, förutom vid Björkhälla­kyrkan.

Minneslundar finns på alla kyrkogårdar förutom i Ask.

Askgravplatser finns på alla kyrkogårdar förutom Björkhälla, Kristberg och Klockrike.
I Klockrike och Kristberg pågår det dock planering för att anlägga askgravplatser.

Sommaröppna kyrkor i pastoratet från 1 juni 2022

Ask
Välkommen till Ask kyrka som har öppet måndag, tisdag, onsdag och torsdag klockan 10.00-15.00.

Björkhälla
Välkommen till Björkhällakyrkan som har öppet onsdag-söndag klockan 10.00-15.00.

Ekebyborna
På grund av fuktproblem håller kyrksalen stängt. 

Fivelstad
Välkommen till Fivelstad kyrka som har öppet alla dagar klockan 10.00-15.00. 

Fornåsa
Välkommen till Fornåsa kyrka som har öppet alla vardagar klockan 10.00-15.00.

Godegård
Välkommen till Godegårds kyrka som har öppet alla vardagar klockan 10.00-15.00, samt på helger klockan 10.00-18.00.

Hagebyhöga
Välkommen till Hagebyhöga kyrka som har öppet alla dagar klockan 10.00-17.00. 

Klockrike
Välkommen till Klockrike kyrka som har öppet måndag-torsdag klockan 10.00-15.00 samt fredag-söndag klockan 10.00-18.00.

Kristberg
Välkommen till Kristbergs kyrka som har öppet alla dagar mellan klockan 10.00-15.00.

Lönsås
Välkommen till Lönsås kyrka som har öppet alla vardagar klockan 10.00-15.00. 

Orlunda
Välkommen till Orlunda kyrka som har öppet alla vardagar mellan klockan 10.00-15.00.

Tjällmo
Välkommen till Tjällmo kyrka som har öppet alla dagar klockan 10.00-15.00.

Varv och Styra
Välkommen till Varv och Styra kyrka som har öppet alla dagar klockan 10.00-15.00.

Västra Ny
Välkommen till Västra Ny kyrka som har öppet alla vardagar klockan 10.00-15.00 samt på helger klockan 10.00-18.00.

Västra Stenby
Välkommen till Västra Stenby kyrka som har öppet alla vardagar klockan 10.00-15.00.

 

För övriga kyrkor och tider, kontakta oss för att bestämma tid med kyrkvaktmästare för att kunna titta på våra kyrkor, eller besök oss i samband med våra gudstjänster! 

Ask

Ask kyrka

Ask kyrka uppförd på 1100-talet med högklassig arkitektur, en av landets förnämsta landskyrkor. Ask kyrka tillhör Fornåsa församling, Borensbergs pastorat, i Linköpings stift.

Björkhälla

Björkhällakyrkan

Björkhällakyrkan ligger centralt i Borensberg. En "ny" kyrka som invigdes på påskdagen 1988. Den är ritad och uppförd av Nordiska Trähus.

Ekebyborna

Ekebyborna kyrka

Ekebyborna kyrka är en kyrkobyggnad i Ekebyborna socken, Motala kommun i Östergötland. Kyrkan ligger en mil öster om Motala vid sjön Boren.

Fivelstad kyrka

Fivelstads kyrka

Den första stenkyrkan kom till under 1100-talets senare hälft.

Fornåsa kyrka

Fornåsa kyrka

Fornåsa kyrka från 1100-talet ombyggdes 1900. Fornåsa kyrka tillhör Fornåsa församling.

Godegård kyrka

Godegårds kyrka

Kyrkan av sten med smalare kor ska enligt traditionen vara invigd 1251. Ett vapenhus i söder tillkom under senmedeltiden.

Hagebyhöga

Hagebyhöga kyrka

Kyrkan i Hagebyhöga invigdes på 1120-talet. Hagebyhöga kyrka tillhör Aska församling, Borensbergs pastorat.

Klockrike

Klockrike kyrka

Kyrkan i Klockrike invigdes 1830. Klockrike kyrka tillhör Klockrike församling, Borensbergs pastorat.

Kristbergs kyrka

Kristbergs kyrka

Högt över riksvägen på sjön Borens norra strand, mittemellan Borensberg och Motala, ligger Kristbergs kyrka.

Lönsås kyrka

Lönsås kyrka

Lönsås kyrka tillhör Fornåsa församling, i Borensbergs pastorat, Linköpings stift.

Orunda

Orlunda kyrka

Orlunda kyrka invigdes år 1890. Orlunda kyrka hör till Aska församling, Borensbergs pastorat.

Tjällmo kyrka

Tjällmo kyrka

Tjällmo kyrka har rester av medeltida murverk, men ombyggdes till korskyrka under 1700-talet. Kyrkans korsarmar är bredare än långhus och kor.

Varv och Styra

Varv och Styra kyrka

Varv och Styra kyrka är uppförd i historieserad blandstil efter ritningar av arkitekt Johan Adolf Hawerman.

Vätrsa Ny kyrka

Västra Ny kyrka

Västra Ny kyrka uppfördes under 1200-talets andra hälft och tillbyggdes på 1700-talet.

Västra Stenby kyrka

Västra Stenby kyrka

Västra Stenby kyrka uppfördes 1811-1812 och ersatte Stens kyrka samt Kälvestens kyrka.

Älvestad

Älvestads kyrka

Älvestad kyrka uppfördes på 1100-talet, drabbades av brand 2007 och sedan återuppfördes 2009-2011. Älvestads kyrka tillhör Fornåsa församling, Borensbergs pastorat, i Linköpings stift.

Fornåsa kyrka

Uthyrning av församlingshem

Vill du hyra en lokal? Våra församlingshem finns tillgängliga för kalas, möten och andra tillställningar. För bokning ring expeditionen på 0141-20 33 00.

Gravskötsel

Visst vill man vårda minnet av sina anhöriga. Om man inte hinner, kan eller orkar ta hand om graven själv kan ni låta oss hjälpa till.