Våra kyrkor

I Borensbergs pastorat finns det 16 stycken kyrkor. Här finns en presentation av var och en av våra kyrkor.

Kist- och urngravplatser finns på samtliga kyrkogårdar i pastoratet, förutom vid Björkhälla­kyrkan.

Minneslundar finns på alla kyrkogårdar förutom i Ask.

Askgravplatser finns på alla kyrkogårdar förutom Björkhälla, Kristberg och Klockrike.
I Klockrike och Kristberg pågår det dock planering för att anlägga askgravplatser.