Uthyrning av församlingshem

Våra församlingshem finns tillgängliga för uthyrning.

För mer information om våra församlingshem samt för bokning av dessa är ni välkomna att kontakta pastoratsexpeditionen.

Växeln: 0141-203300

Våra öppettider är helgfri vardag mellan klockan 09.00-12.00.

 

I samband med dop och begravning är det möjligt att låna någon utav våra församlingshem för dop- eller begravningskaffe. Säg till i samband med din bokning att ni önskar låna lokal av oss. 

Allmänna ordningsregler

vid användning av våra församlingshem gäller följade:

- Varje hyresgäst ansvarar för att ordningen upprätthålls i lokalen.

- Lokalen ska lämnas i samma skick som det var innan uthyrningen, utebliven eller bristfällig städning debiteras, minimum 1.000 kronor eller den faktiska kostnaden.

- Återställ möbler som det stod innan. Släck belysning.

- Stäng och lås alla fönster och dörrar.

- Om något skadas eller går sönder ska detta anmälas till expeditionen. Vid uppenbar skadegörelse eller förstörelse kan man bli ersättningsskyldig.

- Vi förutsätter att mat och dryck intas under ordnade former. 

- Övernattning är inte tillåtet i någon av våra lokaler ur brandskyddssynpunkt.

- Kaffe, socker, mjölk, servetter etc ingår inte i hyran.