Tjällmo församlingsråd

Inger Andersson
Ordförande

Ledamöter

Annika Cassel
Jens Larsson
Gunnar Eriksson
Boel Bohlin
Randi Andersson
Lena Pettersson
Ann-Louise Kaliff

Ersättare i Tjällmo församlingsråd

Bertil Johansson
Birgitta Hultgren
Marianne Tillgren