Tjällmo församlingsråd

Inger Andersson
Ordförande

Ledamöter

Annika Cassel
Gunnar Eriksson
Boel Bohlin
Randie Andersson
Lena Pettersson
Ann-Louise Kaliff
Bertil Johansson

Ersättare i Tjällmo församlingsråd

Brigitta Hultgren
Marianne Tillgren
Marianne Gullby
Weine Eriksson