Sammanträdesmöten - kyrkoråd

Här är alla planerade sammanträdesmöten för kyrkorådet under året.

2022

17 januari
18.00 i Björkhällakyrkans församlingssal, Husbyvägen 27, Borensberg

15 februari
18.00 i Björkhällakyrkans församlingssal

14 mars
18.00 i Björkhällakyrkans församlingssal

19 april
18.00 i Björkhällakyrkans församlingssal

16 maj
18.00 i Björkhällakyrkans församlingssal

13 juni
18.00 i i Björkhällakyrkans församlingss

22 augusti
18.00 i Björkhällakyrkans församlingssal

19 september
18.00 i i Björkhällakyrkans församlingssal

3 oktober
18.00 i Björkhällakyrkans församlingssal

17 oktober
18.00 i Björkhällakyrkans församlingssal

15 november
18.00 i Björkhällakyrkans församlingssal

12 december
18.00 i Björkhällakyrkans församlingssal