Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Söndagen den 19 september 2021 hölls det kyrkoval i Svenska kyrkan. Förra gången, 2017, röstade en miljon medlemmar om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras.

Valresultat

Här hittar du valresultatet till kyrkofullmäktige i Borensbergs pastorat på valnatten efter kyrkovalet 19 september 2021.

Klicka här för att se valresultaten

Slutgiltigt valresultat 2021

Det slutgiltiga valresultatet från kyrkovalet 2021. Resultatet uppdateras fortlöpande tills alla röster är räknade och inrapporterade.

Klicka här för att se valresultaten
Rösträkning

Det här händer efter kyrkovalet

Det här händer efter det att vallokaler och förtidsröstning har stängt.

Ett gruppfoto av kyrkomötets alla ledamöter mellan åren 2014–2017.

Så fördelas mandaten

Platserna, eller mandaten, i kyrkovalen fördelas proportionerligt mellan nomineringsgrupperna. Den grupp som får flest röster får också flest mandat. Mandaten fördelas genom en på förhand bestämd beräkningsmodell, den jämkade uddatalsmetoden. I kyrkovalet finns det, till skillnad från i allmänna val, inte någon procentspärr för att få ett mandat.

En demokratisk organisation

Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Vi är beroende av människors engagemang och i kyrkovalet har människor en möjlighet att påverka.  
När Svenska kyrkan går till val fungerar det på samma sätt som i ett val till kommun och riksdag. Du som är medlem röstar på tre olika nivåer: församling, stift och kyrkomöte. Du röstar på kyrkans motsvarighet till partierna, så kallade nomineringsgrupper. Vissa grupper finns bara lokalt medan andra finns över hela landet.

För att rösta i kyrkovalet behöver du vara medlem i Svenska kyrkan och fylla 16 år senast på valdagen. 

Kyrkovalet 2021 äger rum söndagen den 19 september. 

Vad handlar valet om? 

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund med 5,8 miljoner medlemmar. Den kristna grunden innebär ett engagemang för alla människors värde och värdighet och för ett aktivt miljö- och klimatarbete.

Som medlem bidrar du till gemenskap, glädje, fördjupning och sammanhang för dig själv och andra, till exempel genom dop, bröllop, andra gudstjänster, öppen förskola, barn- och ungdomsverksamhet, körer och konserter.

Du bidrar också till att bevara vårt gemensamma kulturarv, i form av byggnader och traditioner och du är med och stödjer kyrkans sociala arbete för människor i utsatthet, ensamhet och sorg.

Det här röstar du till

I kyrkovalet kan man rösta i tre val: kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Din röst påverkar hur Svenska kyrkan styrs lokalt, regionalt och nationellt.

KYRKOFULLMÄKTIGE, DITT LOKALA VAL

Du väljer till kyrkofullmäktige i Svenska kyrkan i den församling eller pastorat du tillhör. Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut.

VAL TILL STIFTET, REGIONALT

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. Till exempel i kyrkoantikvariska frågor när man ska renovera en kyrka.

VAL TILL KYRKOMÖTET, NATIONELLT

Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

Foto på röstkortskuvert. I bakgrunden ser man personer som köar.

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Svenska kyrkan gick till kyrkoval den 19 september 2021. Valdeltagandet blev 18,4%. Nästa kyrkoval äger rum den 21 september 2025. Informationen på den här webben rör kyrkovalet 2021.

Flera valsedlar

Ställ upp i kyrkovalet

Bilda en ny nomineringsgrupp och/eller kandidera i kyrkovalet 2021.

Om kyrkovalet

Om kyrkovalet

Det mesta du behöver veta om kyrkovalet 2021.

Bild från kyrkomötet. På duken längst fram visas texten Votering.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.