Kyrkoråd

Kyrkorådet i Borensbergs pastorat består av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare med representanter från pastoratets alla församlingar.

Ordförande
Johnny Francén, Borensberg
070-950 59 75
jonny.francen@svenskakyrkan.se

Vice ordförande
Sven-Inge Levin, Godegård

Margit Berggren Silvheden, Aska
Hans Pettersson, Fornåsa
Helena Jansson, Klockrike
Inger Andersson, Tjällmo
Ralph Edenheim, Västra Ny

Ersättare

Ann-Christine Hagsten, Aska
Agneta Ståhl-Blick, Borensberg
Annika Karlsson, Fornåsa
Gerd Andersson, Godegård
Joacim Larsius, Klockrike
Jens Larsson, Tjällmo
Elisabeth Hellqvist, Västra Ny