Kyrkoråd

Kyrkorådet i Borensbergs pastorat består av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare med representanter från pastoratets alla församlingar.

Sammanträdesmöten - kyrkoråd

Här är alla planerade sammanträdesmöten för kyrkorådet under året.

Protokoll

Kyrkorådets protokoll

Här hittar du sammanträdesprotokoll från Kyrkorådet.

Ordförande
Johnny Francén, Borensberg
070-950 59 75
jonny.francen@svenskakyrkan.se

Vice ordförande
Inger Andersson, Tjällmo

Margit Berggren Silvheden, Aska
Hans Tevell, Fornåsa
Sven-Inge Levin, Godegård
Joakim Larsius, Klockrike
Elisabeth Hellqvist, Västra Ny

Ersättare

Ann-Christine Hagsten, Aska
Agneta Ståhl-Blick, Borensberg
Annika Karlsson, Fornåsa
Gerd Andersson, Godegård
Helena Jansson, Klockrike
Randie Anderson, Tjällmo
Ralph Edenheim, Västra Ny


Kyrkorådets fastighetsutskott

Magnus Brynte, ordförande
Svante Hagsten
Weine Eriksson
Ralph Edenheim

Kyrkorådets finansutskott

Johnny Francén, ordförande
Hans Tevell
Eva-Lena Frick
Ilona Degermark

kyrkorådets kyrkogårdsutskott

Hans Tevell, ordförande
Lotta Hedborg
Claes Andersson
Sven-Inge Levin

kyrkorådets arbetsutskott

Johnny Francén, ordförande
Inger Andersson, vice ordförande
Magnus Brynte
Margit Berggren Silvheden
Sven-Inge Levin

Huvudmannaråd HMR för förskolan Stjärnan

Johnny Francén, ordförande
Agneta Ståhl- Blick
En förälder som utses på kommande föräldramöte