Kristbergs kyrka
Foto: Elin Lindell

Kristbergs kyrka

Högt över riksvägen på sjön Borens norra strand, mittemellan Borensberg och Motala, ligger Kristbergs kyrka. Kyrkans äldsta delar är från 1300-talet.

Kika in i Västra Kristberg

Klicka här

Utmärkande för kyrkan är dess vackra torn, men kanske ännu mer dess fantastiska takmålningar. Kyrkans äldsta delar är från 1300-talet.

Kyrkans äldsta delar härrör sannolikt från tiden omkring sekelskiftet 1200. Under medeltidens senare del, troligen på 1400-talet, ersattes den ursprungliga stenkyrkan av en betydligt bredare byggnad, vars södra och norra murar ingår i den nuvarande kyrkan. Även den då tillkomna sakristian (1729 förlängd åt norr) finns kvar med rester av kalkmålningar från 1400-talets senare del.

Kristbergs kyrka
Foto: Elin Lindell