Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Borensbergs pastorat Besöksadress: Bergvallagatan 3, 59031 Borensberg Postadress: Box 20, 59030 Borensberg Telefon:+46(141)203300 E-post till Borensbergs pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Hagebyhöga kyrka

Kyrkan i Hagebyhöga invigdes på 1120-talet.

Kyrkan, ursprungligen av romansk typ och byggd under 1120-talet, ombyggdes under medeltiden, bland annat genom valvslagning och större fönster. Man antar att kyrkan byggdes på beställning av en lokal storman, en teori som bland annat styrks av att en emporvåning finns i tornet. Den medeltida ombyggnaden, förmodligen tillkommen under 1420-talet och sannolikt under ledning av Sune murmästare, förmodas ha utförts av samma personer som vid denna tid även valvslog Vadstena klosterkyrka, något som kan ses i de båda kyrkornas likartade dekor. Byggnadens södra portal var sannolikt vapenhus under medeltiden men då den nuvarande portalen byggdes 1831 igensattes den äldre och istället skapades här ett fönster. 1702 sattes ett solur upp på tornets södra sida. 1886 monterades en glob med kors och järnstaket på övre takfallet. I koret kan man fortfarande se en del av det ursprungliga yttertaket.

Hagebyhöga
Bild: Elin Lindell