Gravskötsel

Visst vill man vårda minnet av sina anhöriga. Om man inte hinner, kan eller orkar ta hand om graven själv kan ni låta oss hjälpa till. Här hittar du information och priser till de skötselavtal vi erbjuder.

Kyrkogårdsförvaltningen i Svenska kyrkan, Borensbergs pastorat, är huvudman
för begravningsverksamheten i pastoratet.

Begravningsplatsen är ett värdigt och vackert vilorum för de bortgångna, såväl som områden för stillhet och eftertanke. Ansvaret för skötseln av de allmänna ytorna ligger på kyrkogårdsförvaltningen medan det är gravrättsinnehavarens ansvar att se till att själva gravytan och gravvården hålls i ”ordnat och värdigt skick”.

Du kan välja att sköta graven själv. Det innebär bland annat att du ser till att graven hålls fri från ogräs, och att vissna växter, vinterdekorationer och gravljus tas bort. Observera att bristfällig skötsel kan leda till att gravrätten upphör. 

Du kan också köpa gravskötsel av kyrkoförvaltningen.

Vanliga frågor:

Hur länge finns en gravplats?

Så länge det finns en gravrättsinnehavare och gravrättsiden är aktuell. Gravrätten gäller i 25 år efter den senaste gravsättningen, därefter finns möjlighet att förnya gravrätten till en mindre kostnad.

Vad händer efter utgången gravrätt?

En gravrättsinnehavare kan när som helst avbryta gravrättsinnehavandet. Då övergår ansvaret för graven till huvudmannen. Gravrättsinnehavaren har då sex månader på sig att städa undan på gravplatsen. Efter sex månader övertar kyrkogårdsförvaltningen graven helt. Stenen tas då oftast bort och eventuella rabatter sås igen med gräs. Graven skyddas sedan av griftefriden i 25 år efter senast gravsatt person. Efter 25 år kan kyrkogårdsförvaltningen återanvända graven. Många gravar saknar gravrättsinne­havare. Om kyrkogårdsförvaltningen inte hittar någon ny gravrättsinnehavare kommer graven att återtas.

Vem har ansvaret för gravstenen?

Kyrkogårdsförvaltningen har ansvar för att genomföra regelbundna kontrolle­r
och meddelar gravrättsinnehavaren om gravstenen utgör en risk. Det är då gravrätts­innehavarens ansvar att åtgärda en grav­stenen eftersom det är gravrätts­innehavarens egendom.

 

Kontakta oss

Du når vår växel varje helgfri vardag mellan klockan 09.00-12.00 samt
varje helgfri måndag och torsdag mellan klockan 13.00-15.00 på
0141-20 33 00
eller via mejl
Borensbergs pastorat

Besöksadress
Pastoratsexpeditionen
Bergvallagatan 3
591 76 Borensberg

Postadress
Box 20
591 06 Borensberg

Förskolan Stjärnan
Husbyvägen 27
591 75 Borensberg

Tfn: 0141-20 33 20
Mail: Förskolan Stjärnan Borensberg