Gravplats

Gravskick - gravrätt - gravrättsinnehavare

Det finns fem olika gravskick att välja:

Kistgravplats med gravrätt, här gravsätts både kistor och urnor. Den enskilda gravplatsen får smyckas med gravvård och växter. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravvård och skötsel.

Urngravplats med gravrätt, här gravsätts endast urnor. Den enskilda gravplatsen får smyckas med gravvård och växter. Gravrättsinnehavararen ansvarar för gravvård och skötsel.

Minneslund är en gemensam anonym gravplats utan gravrätt, där askan gravsätts utan närvaro av anhöriga. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln. Besökare får placera snittblommor och gravljus på anvisad plats. All annan utsmyckning är otillåten och kommer att tas bort. 

Askgravplats är en skötselfri gravplats med begränsad gravrätt. Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller gravvård samt namnskylt mot en avgift. Anhöriga har rätt att närvara vid gravsättning. Besökare får smycka gravplatsen med snittblommor och gravljus.

Askgravlund är en gemensam gravplats utan gravrätt, där en namnskylt sätts upp på anvisad plats. Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller namnskylt mot en avgift. Anhöriga har rätt att närvara vid gravsättning. Besökare får placera snittblommor och gravljus på anvisad plats. All annan utsmyckning är otillåten och kommer att tas bort. I dagsläget finns det inga askgravlundar i pastoratet, men en håller på att utformas vid Björkhällakyrkan.

Spridning av aska

Önskar man sprida askan i naturen eller i havet krävs det tillstånd från Länsstyrelsen. Tillstånd söks av de anhöriga. 
Länk till Länsstyrelsens webbplats

Gravrätt/gravrättsinnehavare

En kist- och urngravplats upplåts i 25 år som därefter kan förlängas mot en viss avgift. Sker en ny gravsättning under den tiden, förlängs gravrätten automatiskt i 25 år. En gravrätt kan överlåtas eller återlämnas innan gravrättstiden gått ut.

En gravrätt innebär att det ska finnas en aktuell gravrättsinnehavare för gravplatsen. Gravrättsinnehavaren får bestämma vem som får gravsättas i graven, hur graven ska utsmyckas och vilken gravvård graven ska ha i samråd med Kyrkogårdsförvaltningen.

Gravrättsinnehavarens ansvar är att hålla graven i ordnat och värdigt skick. Det innebär att gravrättsinnehavaren är ansvarig för skötseln och gravvård på gravplatsen. Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder skötsel mot en viss avgift.

För att hålla gravregistret uppdaterat har vi satt upp skyltar på gravar som saknar aktuell gravrättsinnehavare.