Godegårds församlingsråd

Sven-Inge Levin
Ordförande

Ledamöter

Gärd Andersson
Leif Lindahl
Anita Lööv
Arne Axelsson
Bo Karlsson
Anette Linder
Rita Sparrefors

Ersättare i Godegårds församlingsråd

Ingemar Andersson
Anita Jacobsson
Inga Hagdahl
Krister Karlsson