Godegård kyrka
Foto: Elin Lindell

Godegårds kyrka

Kyrkan av sten med smalare kor ska enligt traditionen vara invigd 1251. Ett vapenhus i söder tillkom under senmedeltiden.

Vid en ombyggnad av Godegårds kyrka 1723-1724 tillkom en stor korsarm i norr. I samband med detta flyttades altaret till sydväggen och vapenhuset omgjordes till sakristia. Klockstapeln vid kyrkans nordvästra hörn är i sitt nuvarande skick från 1708. En större ombyggnad genomfördes åren 1911-1912 under ledning av arkitekt Magnus Dahlander. I kyrkorummet sattes fyra kolonner in i övergången mellan långhus och kor. Ett nytt golv av kalksten lades in på betongunderlag. Ett nytt vapenhus byggdes vid kyrkans norra sida.

Korets altartavla är målad av Pehr Hörberg. Den föregående altaruppsatsen från 1716 är bevarad liksom tre medeltida träskulpturer. Dopfunten av koppar är tillverkad av mässingsslagaren Daniel Zerl i Norrköping och levererad 1716. Nuvarande predikstol är tillverkad 1808 av Anders Gustaf Malmström, far till konstnären August Malmström.