Förskoaln Stjärnan
Foto: Elin Lindell

Förskolan Stjärnan

I Björkhällakyrkan i Borensberg finns förskolan Stjärnan. Förskolan drivs av Borensbergs pastorat på uppdrag av Motala kommun.

Förskolan Stjärnan består av en avdelning, med barn i åldrarna 1-5år. Vi har stora lokaler och en fin utemiljö samt ett eget kök där maten tillagas från grunden.

Verksamheten på förskolan utgår från vår kristna profil, läroplanen, kommunens prioriterade mål samt barnens behov och förutsättningar. Vi satsar mycket på den fria leken, musik/rörelse och att vara ute.

För oss är det viktigt att ditt barn känner sig tryggt. Vi har därför fasta rutiner under dagarna och arbetar mycket med hur man bemöter varandra.

Vi vill att föräldrarna ska känna sig delaktiga i verksamheten och att det finns en öppen dialog. Vi erbjuder föräldrarna ett föräldrarmöte och ett utvecklingssamtal per termin.

Har ni frågor och funderingar eller vill besöka vår verksamhet, är ni välkomna att ringa till oss så bestämmer vi en tid.


*******************************************************************

Förskolan Stjärnan

Husbyvägen 27
591 75 Borensberg

Tfn: 0141-20 33 20
Mail: Förskolan Stjärnan Borensberg

 

*******************************************************************