Förskolan Stjärnan

Förskolan Stjärnan är belägen i Björkhällakyrkan i Borensberg sedan 1991. Förskolans huvudman är Borensbergs pastorat och drivs på uppdrag av Motala kommun.

 

Förskolan Stjärnan består av en avdelning, med barn i åldrarna 1-5 år med totalt 19 platser. Vi som arbetar på förskolan är förskollärare, barnskötare och kock. Vi har stora, rymliga lokaler och en fin utemiljö samt ett eget kök placerat mitt i förskolan, där maten tillagas från grunden.

Jag har jätteroligt på förskolan.

Kalle, 3 år

Verksamheten på förskolan utgår vår huvudmans värdegrund, läroplanen och FN:s konvention om barnets rättigheter. Vi satsar på den fria leken, musik/rörelse och att vara utomhus; på gården, i skogen och vi rör oss runt i vår närmiljö. För oss är det centralt att barn och vårdnadshavare känner sig trygga och sedda i förskolan. Vi strävar efter att barn och pedagoger utvecklas, upptäcker och har roligt tillsammans.

Vi vill att vårdnadshavare ska känna sig delaktiga i verksamheten och att det finns en öppen dialog.

Kontakta förskolan

Har ni frågor och funderingar eller vill besöka vår verksamhet, är ni välkomna att ringa till oss så kommer vi överens om en tid.

Rektor Marie Folkesson, 0141-203320, forskolan.stjarnan.borensberg@svenskakyrkan.se

Har ni frågor gällande placering, köplats, med mera hänvisar vi till Motala kommuns hemsida.