Fornåsa församlingsråd

Hans Tevell
Ordförande

Ledamöter

Annika Karlsson
Inga-Karin Adamovic
Anna-Lena Mauritzen-Gustafsson
Ann Hassel
Mats Jonsson
Arne Ekholm
Bengt Andersson

Ersättare i Fornåsa församlingsråd

Hans Pettersson
Stina-Lisa Tevell
Ingegärd Egberth
Hans Olsson