Fornåsa församlingsråd

Hans Petterson
Ordförande

Ledamöter

Arne Ekholm
Solveig Gustafsson
Kristina Hellberg
Annika Storm
Pia Rockler

Ersättare i Fornåsa församlingsråd

Annika Karlsson
Stina-Lisa Tevell
Anna-Lena Mauritzon