Fornåsa kyrka
Foto: Elin Lindell

Fornåsa kyrka

Fornåsa kyrka från 1100-talet ombyggdes 1900. Fornåsa kyrka tillhör Fornåsa församling, Borensbergs pastorat, i Linköpings stift.

Kika in i Fornåsa kyrka

Klicka här

Under 1100-talet uppfördes en stenkyrka i romansk stil. Någon gång på 1200-talet eller 1300-talet förlängdes kyrkans långhus. På 1400-talet slogs takvalven. Åren 1900-1901 byggdes kyrktornet som ersatte en klockstapel som stod öster om kyrkan

Fornåsa kyrka
Foto: Elin Lindell