Fivelstad kyrka
Foto: Elin Lindell

Fivelstads kyrka

Den första stenkyrkan kom till under 1100-talets senare hälft. Av denna återstår numera bara tornet, ursprungligen byggt som ett försvarstorn med skott- och utsiktsgluggar. Det är relativt välbevarat.

Än i dag syns de s.k. "bomhålen" i de mäktiga tornväggarna. Övriga delen av kyrkan uppfördes i slutet av 1800-talet efter ritningar av arkitekt Albert Törnqvist. Huvudentrén är i väster genom vapenhuset i tornets bottenvåning, men det finns även en ingångsportal på långhusets södra sida. Långhuset och det något smalare koret är försedda med stora rundbågiga fönster. Ovanför altaret fångas blicken av en triptyk från 1950-talet av Märta Afzelius.

Den äldsta dopfunten är jämngammal med medeltidskyrkan, men det finns även en funt från 1600-talet. Från den medeltida kyrkan härstammar också ett krucifix från 1300-talet och tre medeltida skulpturer. Fler gamla inventarier finns i tornet.

Fivelstad kyrka
Foto: Elin Lindell