Trasig fönsterruta.

Felanmälan fastighet och kyrkogård

Här kan du göra felanmälan som rör pastoratets fastigheter och kyrkogårdar.

Har du hyrt något av våra församlingshem och upptäckt något som inte fungerar?

Det kan t ex vara trasiga glödlampor, en dörr som krånglar eller porslin och glas som gått sönder. Eller har du varit på kyrkogården och noterat en vattenkran som läcker, en lampa som lyser vid fel tidpunkt eller något annat som behöver åtgärdas?

Då är vi tacksamma om du gör en felanmälan via det här formuläret.

Din anmälan skickas till ansvarig vaktmästare. Vi vill att våra lokaler och kyrkogårdar ska fungera bra för dig som besöker oss - tack för att du hjälper oss att snabbt åtgärda det som inte fungerar!

Pågående ärenden:

 

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter? Inkommande e-post innehåller i regel personuppgifter. Om du skickar e-post till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande samt genom att i förekommande fall föra det vidare till rätt mottagare inom Borensbergs pastorat. Den lagliga grunden för rutinmässig hantering av e-post är vårt berättigade intresse av att e-postmeddelandet hanteras och besvaras, vilket bedöms väga tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen av dina personuppgifter. Om du nämner ditt medlemskap i Svenska kyrkan innebär detta att vi även behandlar uppgifter om din religiösa övertygelse. Vi gör detta med stöd av ett undantag i lag som tillåter att vi behandlar information om ditt medlemskap inom ramen för Svenska kyrkans verksamhet och organisation. Fundera en extra gång innan du nämner någon annan person i ett e-postmeddelande till oss. Även sådana personuppgifter behandlas med stöd av ett berättigat intresse, men det kan vara svårt eller till och med omöjligt för oss att informera individen om att dennes personuppgifter behandlas i detta fall. Ta hand om dina medmänniskor och nämn endast andra personer än dig själv om du anser att det är nödvändigt. Vilka personuppgifter behandlar vi? De personuppgifter som behandlas av oss i detta syfte är desamma som de du anger i ditt meddelande. Vanliga exempel på personuppgifter som inkommer till oss på detta sätt är namn, e-postadress, telefonnummer och befattning. Hur länge behandlar vi personuppgifterna? Efter att kommunikationen/ärendet har avslutats kommer vi, beroende på innehållet i ditt e-postmeddelande, antingen radera meddelandet eller arkivera det i enlighet med tillämplig arkivlagstiftning. Vilka rättigheter har du? Borensbergs pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se vår integritetspolicy: www.svenskakyrkan.se/borensbergspastorat/information-om-personuppgifter Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.