Kyrkofullmäktige

Borensbergs pastorats alla ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige.

Vid sitt sammanträde den 28 februari beslutade ID att kyrkofullmäktige i Borensbergs pastorat ska bestå av 25 ledamöter och 13 ersättare. 

Vid kyrkovalet den 17 september 2017 har följande personer blivit invalda i kyrkofullmäktige för mandatperioden 2018-2021.

 

Ordförande

Sven-Inge Levin

Ordinarie

Johnny Francén
Inger Andersson
Helena Jansson
Torbjörn Holmqvist
Randi Andersson
Elisabeth Hellqvist
Hans Pettersson
Svante Hagsten
Gunilla Melander
Magnus Brynte
Bengt Andersson
Ralph Edenheim
Claes Andersson
Agneta Ståhl Blick
Jens Larsson
Margit Berggren Silvheden
Erik Ganestål
Gerd Andersson
Birgitta Nilsson
Joacim Larsius
Margareta Säfström
Margareta Blomgren
Jan Andersson 
tom (SD)

Ersättare

Gullmar Frisk
Bertil Johansson
Birgitta Hultgren
Weine Eriksson
Annika Jansson
Arne Axelsson
Elisabeth Fransson-Adolfsson
Birgitta Lindh
Krister Karlsson
Anita Elisabet Löf
Ann-Christin Hagsten
Birgitta Rickardsson
tom (SD)