Ekebyborna
Foto: Elin Lindell

Ekebyborna kyrka

Ekebyborna kyrka är en kyrkobyggnad i Ekebyborna socken, Motala kommun i Östergötland. Kyrkan ligger en mil öster om Motala vid sjön Boren och tillhör Fornåsa församling, Borensbergs pastorat, i Linköpings stift.

Ekebyborna kyrka, på en höjdrygg i det öppna odlingslandskapet, består av ett rektangulärt långhus med smalare rakslutet kor, sakristia i norr och gravkor i söder. Kyrkan har vitputsade fasader och stickbågiga fönster. Västtornet är av samma bredd som långhuset. I tornets södra vägg kan man se spår efter en portal som tidigare var kyrkans huvudingång. Den rikt dekorerade järnsmidesdörren från 1100-talet, som satt i porten, finns nu i vapenhuset. I tornets andra våning två tunnvälvda rum, av vilket det norra kallas heliga Birgittas kammare. Samtliga yttertak utgörs av sadeltak, tornet kröns av en konkav huv. Kyrkans nuvarande ingång är belägen i väster.