Borensbergs församlingsråd

Agneta Ståhl-Blick
Ordförande

Ledamöter

Gunilla Melander
Margareta Säfström
Ingalill Gustafsson
Marie Danielsson
Elin Beckfris
Eva Isaksson
Cecilia Svensson

Ersättare

Anita Arvidsson
Birgitta Nordfeldt
Birgitta Säfström
Vakant