Borensbergs församlingsråd

Agneta Ståhl-Blick
Ordförande

Ledamöter

Gunilla Melander
Elin Beck-Friis
Eva Isaksson
Anita Arvidsson
Tobias Johansson
Birgitta Nordfelt
Annika Francén

Ersättare

Inga-Lill Gustafsson
Louise Ferm
Karin Brynte
Vakant