Diakoni
Foto: Madelen Zander/IKON

Behöver du någon att prata med?

Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Våra präster och diakoner lyssnar, och det som sägs stannar mellan er. Du kontaktar en präst eller diakon via telefon eller mejl.

Kontakter i pastoratet

Marie Johansson, Diakon
0141-20 33 09, Mejla Marie Johansson

Ilona Degermark, Kyrkoherde
0141-20 33 10, Mejla Ilona Degermark

Susanne Juhlin, Komminister
0141-20 33 11, Mejla Susanne Juhlin

Theresia Österlund, Komminister
0141-20 33 12, Mejla Theresia Österlund

Annika Hansson Lindström, Komminister
0141-20 33 13, Mejla Annika Hansson Lindström 

Jonas Sellgren, Komminister
0141-20 33 14, Mejla Jonas Sellgren

Susanne Angelöf, Komminister
0141-20 33 15, Mejla Susanne Angelöf

Gunilla Markgren, Komminister
0141-20 33 18, Mejla Gunilla Markgren

 

Sverigefinska telefonjouren

Sverigefinska telefonjouren (Papu) är öppen för de som behöver prata på finska om sin egen livssituation Sverigefinska telefonjouren har tre kanaler:

- Telefonjouren är öppen varje kväll kl. 21–23. Telefonnummer 020-26 25 00

- Chatten är öppen torsdagar och söndagar kl. 18–20. www.svenskakyrkan.se/palvelevapuhelin

- Digitalt brev är öppet dygnet runt. Man får brevsvar inom 24 timmar. www.svenskakyrkan.se/palvelevapuhelin

Samtalsjour för döva via bildtelefon

Svenska kyrkan erbjuder nu en nationell bildtelefonjour på teckenspråk. Där kan döva personer i hela landet samtala direkt med teckenspråkiga präster eller diakoner. Läs mer och få kontakt på www.svenskakyrkan.se/samtalsjour-for-dova-via-bildtelefon