Aska församlingsråd

Margit Berggren-Silvheden
Ordförande

Ledamöter

Ann-Christin Hagsten
Birgitta Lindh
Margareta Blomgren
Marie Lindelöw
Annika Jansson
Mari-Anne Toll
Marie Hagbom

Ersättare i Aska församlingsråd

Ingela Karlsson
Lars Eskilsson
Vakant