Aska församlingsråd

Margit Berggren-Silvheden
Ordförande

Ledamöter

Ann-Christine Hagsten
Birgitta Lind
Margareta Blomgren
Marie-Ann Toll
Marie Hagbom
Marie Lindelöf
Ingela Karlsson

Ersättare i Aska församlingsråd

Lars Eskilsson
Maria Johansson
Vakant
Vakant