Ask
Foto: Elin Lindell

Ask kyrka

Ask kyrka uppförd på 1100-talet med högklassig arkitektur, en av landets förnämsta landskyrkor. Ask kyrka tillhör Fornåsa församling, Borensbergs pastorat, i Linköpings stift.

Kika in i Ask kyrka

Klicka här

Ask kyrka ligger på det bördiga slättlandet söder om Boren och räknas till landskapets förnämsta. Den är en romansk centraltornskyrka, med tornet placerat rakt ovanför triumfbågen och har en utformning som tyder på påverkan av rhenländsk arkitektur där de fem fot tjocka murarna utgör ett otvetydigt bevis på ovanligt hög ålder. Kyrkan har rektangulärt långhus, smalare absidkor och torn över långhusets östra del. Sakristian är vidbyggd norr om tornet, vapenhuset på västra delen av långhusets sydvägg. Tornet är elegant utformat och smalnar etappvis av uppåt, det kröns av en svängd spira.

Ask
Foto: Elin Lindell