Älvestad
Foto: Elin Lindell

Älvestads kyrka

Älvestad kyrka uppfördes på 1100-talet, drabbades av brand 2007 och sedan återuppfördes 2009-2011. Älvestads kyrka tillhör Fornåsa församling, Borensbergs pastorat, i Linköpings stift.

Kika in i Älvestad kyrka

Klicka här

Älvestads kyrka ligger på en höjd kringgärdad av slättbygd. Kyrkan har anor från tidig medeltid, men efter kraftiga förändringar under senare tid fick den en mer nyklassicistisk karaktär. Långhuset är rektangulärt med fullbrett, rakslutet kor. Sakristian vidbyggdes på korets nordsida. Kyrktornet är placerat på västgavelns södra del och kröntes innan branden av en liten, fyrsidig lanternin. Kyrkan har vitputsade fasader och stickbågiga fönsteröppningar.

Tornet och långhusets sydvästra del härstammar från 1100-talet. Redan vid tidigare ombyggnader hade kyrkan förlorat mycket av sin ursprungliga karaktär. När kyrkan på 1730-talet ansågs vara för liten byggdes den ut provisoriskt. 1756 flyttades den norra sidomuren och den östra gaveln ut en bit; då tornet fick sin asymmetriska placering. Sakristian tillfogades under 1770-talet. En restaurering 1949 medförde stora förändringar interiört då väggar och tak målades i en ljus färg och kyrkan fick elektricitet. Den äldre sakristian som mest hade använts till skräpkammare och förvaringsrum för redskap återställdes. Kyrkobranden 2007 Älvestads kyrka efter branden 2007 Vid branden 2007 kunde endast lösa inventarier, som altartavlan, dopfunten och ett medeltida altarskåp räddas. En person skadades allvarligt av eldsvådan i verkstaden och en brandman skadades lindrigt vid släckningsarbetet av kyrkan. Brandmannen hade sinnesnärvaro att vända vattenslangen mot sig själv och på så sätt skydda sig mot eldhavet.

Älvestad
Foto: Elin Lindell