Blomrika vägkanter – biologisk mångfald i praktiken

Tisdag 17 januari kl. 19:00 i Caroli församlingshem, Skolgatan 1 Borås.

I takt med att slåtterängar och naturbetesmarker minskat kraftigt i Sverige har både ängsmarker och pollinatörer som humlor/andra vildbin, fjärilar och skalbaggar. Landets vägrenar är bortglömda ytor som kan bli blomsterängar. Ebba Werner och Lydwin Wagenaar från Naturskyddsföreningen delar kunskap om hur detta kan bli verklighet.

Ebba Werner är aktiv inom Halmstads Naturskyddsförening och tilldelades Artdatabankens Naturvårdspris 2022. Hon också är aktiv i det biologiska mångfaldsarbetet på Björkelunda gård i Halland, en trettio hektar stor gård som drivs av Naturskyddsföreningen.

Lydwin Wagenaar är biolog och projektkoordinator för Världens längsta blomsteräng som drivs av Naturskyddsföreningen.

Ni får också lyssna till:
Stefan Bärve, kyrkogårdschef, som berättar om det biologiska mångfaldsarbetet på Borås kyrkogårdar
Katarina Söderberg, Utvecklingsledare på AB Bostäder som berättar om mångfald i bolagets bostadsområden.
Emma Parfält, Borås Stad berättar om omvandlingen av delar av Viskans park till 2,4 hektar äng längs med Viskan – från Gässlösa till Rya åsar.

Upplysningar: Maria Werner, 070-670 19 62

Föreläsningen är arrangerad av Naturskyddsföreningen i Borås, Klimatomställning Borås, Svenska kyrkan och Studiefrämjandet. Detta är en den första föreläsningen i en serie av tre om klimatet, biologisk mångfald och hållbarhet. Tillbaka till översikten.