Tomas Kåberger

Världens energimöjligheter

Föreläsning tisdagen den 2 maj kl. 19 i Caroli församlingshem, Skolgatan 1 Borås.

Vilka tekniska möjligheter finns för att utvinna energi och hur ser marknadsvillkoren ut? Tomas Kåberger delar sin kunskap inom området. Han är professor i energiteknisk utveckling och Senior strategic advisor för Chalmers styrkeområde energi.

Upplysningar: Börje Fritzson, 070-573 93 38

Föreläsningen är arrangerad av Naturskyddsföreningen i Borås, Klimatomställning Borås, Svenska kyrkan och Studiefrämjandet. Detta är en den tredje och sista föreläsningen i en serie om klimatet, biologisk mångfald och hållbarhet. Tillbaka till översikten.