Foto: Alex Giacomini/Ikon

Vanvårdad gravplats

Enligt Begravningslagen ska en gravplats vårdas på ett sådant sätt så att den inte blir misskött och därmed vanvårdad.

I augusti varje år besiktigas alla gravplatser inom Borås pastorat för att på så vis uppmärksamma vanvårdade gravplatser.

Om en gravplats är uppenbart vanvårdad kontaktas gravrättsinnehavareb som inom en avsatt tid får möjlighet att göra iordning gravplatsen. Om detta inte görs kan det leda till att gravrätten anses förverkad och därmed återgår till Borås pastorat.

En gravplats som är vanvårdad men som saknar gravrättsinnehavare förses med en skylt med uppmaning om att kontakta kyrkogårdsförvaltningen. På detta vis kan vi förklara vad som gäller och anhöriga kan få möjlighet att återställa gravplatsen. När skylten stått på gravplatsen utan att någon har hört av sig förklaras gravrätten förverkad.

Kriterier för vanvård

  • Gravplatsen är igenvuxen till följd av utebliven skötsel under minst en växtsäsong.
  • Nedlagd gravsten är inte åtgärdad efter brister i säkerhetskontroll, trots uppmaning om åtgärd till gravrättsinnehavaren.

Besiktning av vanvårdade gravplatser

Varje vår och höst besiktigas de vanvårdade gravplatserna för att se om gravplatsen har åtgärdats och för att se så att kontaktskylten säkert finns kvar på platsen. Är gravplatsen åtgärdad klassas den inte längre som vanvårdad, men det räcker inte med att bara besöka gravplatsen och lämna ett gravljus eller vinterdekoration för att vanvårdsmarkeringen ska strykas.

KONTAKT GRAVSKÖTSELEXPEDITION

Gravskötselexpedition
Måndag-torsdag kl 08:00-12:00, 13:00-15:00
Fredag kl 08:00-12:00
Telefon: 033 - 17 94 06
E-post: boras.gravskotselexp@svenskakyrkan.se   

Besöksadress: Jössagatan 24