Foto: Anna Rydberg

Vad betyder skyltarna?

Ute på våra begravningsplatser förekommer flera olika skyltar och trots att det inte alltid står så mycket på dem så bär de på mycket information.

V-skylt

Den gröna skylten med ett V på betyder att gravplatsen vårdas av Borås kyrkogårdar. Det finns äldre varianter av denna skylt och då framgår det av texten att gravplatsen vårdas av kyrkogårdsförvaltningen.

Kontaktaskylt

Denna skylt förekommer i några olika varianter, alla med grön bakgrund och vit text, där uppmaningen är att anhöriga som besöker gravplatsen ska kontaka kyrkogårdsexpeditionen. I de allra flesta fall handlar det om att vi helt eller delvis saknar uppgifter till gravrättsinnehavaren.

Å-skylt

Denna skylt betyder att gravplatsen är återlämnad till kyrkogårdsförvaltningen. Å-skylten är en hjälp för vår personal som tydligt kan se att gravplatsen ska skötas av kyrkogårdsförvaltningen.

BEGRAVNINGS- OCH GRAVSKÖTSELEXPEDITION

Begravningsexpedition
Måndag-torsdag kl. 08:00-12:00, 13:00-15:00
Fredag kl. 08:00-12:00
Telefon: 033-17 94 05
E-post: boras.begravningsexp@svenskakyrkan.se 

Besöksadress: Jössagatan 24.

 

Gravskötselexpedition
Måndag-torsdag kl. 08:00-12:00, 13:00-15:00
Fredag kl. 08:00-12:00
Telefon: 033-17 94 06
E-post: boras.gravskotselexp@svenskakyrkan.se 

Besöksadress: Jössagatan 24.