Meny

Uppståndelsens kapell

Adress: Jössagatan 30, Borås

Kapellet har plats för 124 personer. Kapellet är utrustat med hörslinga.

Uppståndelsens kapell är det största av begravningskapellen och arkitekten har uteslutande arbetat med volymer, stegrade till rymd och med ett visionärt ljusflöde bakom altaret. En känsla av evighet infinner sig. Bakom det smala altarbordet reser sig ett fem meter högt kors. Dess storlek understryks av den, i relativ liten skala, skurna Kristusbild, som utbreder sina armar emot oss på korsstammen. Krucifixet, i polykrom träskulptur, är ett verk av Bror Hjort år 1944. Kristusbilden orsakade högljudd kritik eftersom man menade att Kristusskulpturen hade tydliga semitiska drag och gav en felaktig föreställning om den verklige Kristus samt att Kristus var alltför liten i förhållande till det stora korset. Den kritiken råder dock ej längre.

Samme konstnär, Bror Hjort, har också utfört de mäktiga kalkstensrelieferna på murarna på ömse sidor om altaret. Kristus sluter den befriade människosjälen i sin famn. En ängel med tunga vingslag sänker sig mot en människa. Tyra Lundgren har smyckat väntrummet intill Uppståndelsens kapell med sin skapelse Livets rikedom.