Pingstfest.
Foto: Malin Wrigstad/IKON

Ung och ideell

Vad kul att du vill vara med! Du är behövd som ideell! 

Du ska få ha roligt. Du ska få göra skillnad. Dina uppgifter ska kännas meningsfulla, ta lagom mycket av din tid, stärka dig men också utmana dig. Du ska få ta plats i församlingen, växa och ta ansvar.

Du får utbildning och utveckling i ditt ledarskap och i din tro. Därför ingår Skara stifts ledarutbildning Rustad som en kostnadsfri och naturlig del i uppdraget att vara ledare inom Svenska kyrkan i Borås.

DU är viktig!

Här finns information om Svenska Kyrkans Unga.

Kontaktperson

Hör av dig om du vill veta mer:
Rose Novenius, församlingspedagog, 033-17 95 30.