Några tonårstjejer sitter och sjunger och spelar gitarr.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Temamässor - av och med ungdomar, för alla

Vill du, som är mellan 13 och 20 år, vara med och utforma temamässor? Kom till Gustav Adolfs kyrka. Vi firar mässa vissa tisdagar kl.19:00 och träffas en timme innan för att tillsammans utforma den.

Tanken att skapa mässor tillsammans med ungdomar är inte ny, men nu tar vi nästa steg och förbättrar möjligheterna för dig att vara delaktiga i utformningen. 

Vi träffas en timme innan mässan börjar och bestämmer hur musiken ska framföras, vem som leder bönen, vem som läser bibelordet, hur bönestationerna ska utformas och vem som gör vad. Du som kan spela ett instrument eller vill leda sången får gärna göra det tillsammans med andra. 

Vi planerar fem mässor under våren. Varje mässa utgår ifrån ett tema. I vår är det nåd, ljus, kärlek, godhet och vägen. Höstens teman hoppas vi kunna bestämma tillsammans.

Alla är välkomna att delta i mässan, oberoende av ålder. Ingen föranmälan, du kan bara dyka upp.

Planerade datum:
24 januari
7 februari
21 februari
7 mars
2 maj

Vi börjar förberedelserna kl. 18:00
Mässan börjar kl. 19:00.