Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga bildades 1993 och har cirka 14 000 medlemmar i 300 lokalavdelningar över hela landet, bland annat här i Borås. Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och unga, som arbetar för att bevaka barn och ungdomars intressen i Svenska kyrkan. Här finns mer information.

Alla kan bli medlemmar i Svenska Kyrkans Unga

Det kostar ingenting att vara medlem i Svenska Kyrkans Unga. Det enklaste sättet att bli medlem är att du själv registrerar dig via Medlemssidorna. När du blir medlem ställer du dig dig bakom Svenska Kyrkans Ungas idé:

”Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.”

Kontakta Rose Novenius, lokal samordnare i Borås, om du vill veta mer.
Tel. 033-17 95 30.