Foto: Magnus Aronson/Ikon

Svenska kyrkan i Borås Diakonicentrum

När du befinner dig i en utsatt situation är det skönt att veta att någon kan vandra med dig på vägen.

Vår önskan är att få vara ett stöd för dig. Tillsammans söker vi möjlighet till förändring. Diakonerna på Diakonicentrum har erfarenhet och ett stort nätverk inom Svenska kyrkan och med andra aktörer i samhället. Diakonicentrums lokaler finns på Stora Kyrkogatan 12, Borås.

Välkommen att ringa till Diakonicentrum i Borås, tel. 033-17 95 22 eller skicka e-post till Diakonicentrum, för att boka en tid.

Bokade tider:

Vid kontakt med Diakonicentrum kan du boka en tid för råd och stöd vid ekonomisk svårighet. Vi har ingen jourverksamhet. Om vi inte kan svara när du ringer, tala in på telefonsvararen, vi lyssnar av den dagligen måndag-fredag.

Välkommen!