Svenska kyrkan i Borås Diakonicentrum

Stöd och råd

  • Enskilt, t.e.x. vid ekonomisk utsatthet

  • I grupp, t.ex. stöd i sorg

Tel: 033-17 95 22
E-post: boras.diakonicentrum@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Stora Kyrkogatan 12, Borås

Kyrkornas matbutik

  • Rädda varor från att slängas

  • Handla billigt

Kyrkor i Borås i samverkan

Kontakta Diakonicentrum för mer information.
Tel: 033-17 95 22
E-post: boras.diakonicentrum@svenskakyrkan.se
Diakonicentrums lokaler finns på Stora Kyrkogatan 12 i Borås.