Prästen pekar upp mot himlen
Foto: Pixabay

Styrning och organisation för Borås pastorat

Hur är Svenska kyrkan i Borås organiserad och hur styrs den?

Borås pastorat består av tre församlingar: Caroli församling, Brämhults församling och Gustav Adolfs församling som tillsammans bildar Svenska kyrkan i Borås. Svenska kyrkan i Borås är det största pastoratet i Skara stift. I Svenska kyrkan Borås arbetar cirka 150 personer. Kyrkoherden leder verksamheten i pastoratet, tillsammans med ledningsgruppen. 

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i pastoratet och sammanträder vanligen två gånger per år. Ledamöterna väljs via direktval i kyrkovalet var fjärde år. Kyrkofullmäktige utser en styrelse, kyrkorådet, som sammanträder 8-10 gånger per år. Efter förslag från öppna församlingsmöten i de tre församlingarna utser kyrkofullmäktige dessutom ledamöter till församlingsråden.

Styrning och kyrkoval
Läs mer om hur Svenska kyrkan styrs på kyrkans nationella sida. Nästa kyrkoval sker hösten 2025. 

Kyrkoordningen är Svenska kyrkans eget regelverk som anger hur beslut ska fattas och vilka gemensamma regler som gäller. Kyrkoordningen revideras kontinuerligt och beslutas av kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. 

 

Bild på kyrkoordningen från 2018, en blå bok på ett bord.

Kyrkoordningen

Kyrkoordningen är Svenska kyrkans eget regelverk. Den förklarar vilka gemensamma regler som gäller i kyrkan och hur beslut ska fattas. Här hittar du länkar till gällande kyrkoordning och alla beslutade ändringar.

Foto på röstkortskuvert. I bakgrunden ser man personer som köar.

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Svenska kyrkan gick till kyrkoval den 19 september 2021. Valdeltagandet blev 18,4%. Nästa kyrkoval äger rum den 21 september 2025. Informationen på den här webben rör kyrkovalet 2021.

En klubba ligger på en psalmbok på bordet.

Förtroendevalda

Här kan du läsa mer om kyrkofullmäktige, kyrkorådet, församlingsråden och valnämnden.