Universitetskyrkan

På nästan varje högskola och universitet i Sverige finns en kyrklig närvaro. Universitetskyrkan vill bidra till att studenter och anställda får uppleva att välbefinnande är mer än akademisk framgång och kompetens.

Universitetskyrkan är ekumenisk, vilket innebär att det finns representanter från många olika trostraditioner. På Högskolan i Borås finns Annelie Lidén, Rose Novenius och Sara Sacklén från Svenska kyrkan. De har kontaktuppgifter till alla kyrkor i Borås och även till muslimska företrädare.  

Universitetskyrkan finns till för alla, oavsett vilken tro eller livsåskådning du har.

Kyrkans närvaro vid högskolan är till för att möta varje individ där hon eller han befinner sig och vara ett stöd genom samtal, enskilt och/eller i grupp. Kontakten med kyrkan handlar om att finna den existentiella balans som gör att livet känns stabilt. Utan en trygg grund är det svårt att kunna ta till sig all den kunskap och reflektion som studierna kräver. Det är både lättare och roligare att lära sig och skapa relationer när man mår bra.  

Existentiella och andliga frågor handlar om allt som har med livets mening att göra och ambitionen är att alla möten med kyrkan vid högskolan ska innebära att livet fylls på med ny kraft.

Ung kvinnlig präst framför högskolebyggnad.
Sara Sacklén är studentpräst i Borås. Foto: David Ottvall

Sara Sacklén är ny studentpräst i Borås. För henne innebär det både en ny stad och en ny inriktning som präst. Hon ser fram emot att lära känna unga vuxna och studenter i Borås.

– Jag vill skapa rum där man kan tala sant om livet, säger hon. Sammanhang där det är okej att dela både sådant som är härligt med att vara människa och sådant som är fruktansvärt. Det var något jag själv saknade som student.

Mötesplatser och aktiviteter

Vi vill möta människor där de är, men också erbjuda aktiviteter som inbjuder till gemenskap.

För närvarande har vi två mötesplatser där man kan söka kontakt.
Tisdagar kl.12:00–13:00 i Högskolans bibliotek.
Torsdagar kl. 10:00–12:00 i Textile Fashion Centers entré.

Samtalsstöd

Du kan träffa någon av oss för samtal. Svenska kyrkan har också en samtalsmottagning där du kan träffa präst eller diakon för samtalsstöd. Alla samtal är avgiftsfria. Vi har alla någon vidareutbildning i samtalsstöd och själavård. Det finns också psykoterapeutisk kompens inom verksamheten. Samtalsstöd och själavård sker alltid under tystnadsplikt/sekretess. 

Kollage med sångfåglar och kaffemuggar.

Sing it!

Kom, sjung och fika med Universitetskyrkan! Onsdagar kl. 16:00.