Foto: Jim Elfström

Studentpräst

På nästan varje högskola och universitet i Sverige finns det präster och pastorer. Vår närvaro vill bidra till att studenter och anställda får uppleva att välbefinnande är mer än akademisk framgång och kompetens.

Hej!

Johanna Fridäng heter jag och är studentpräst. Vad vill du prata med mig om? Kanske om det vardagliga och viktiga, som hur du mår och vad du tycker om att göra, kanske även om de stora frågorna i livet. Guds obegripliga existens eller frånvaro, meningen med livet eller bristen på den...?

Jag kommer också arbeta med HBTQ-frågor i samarbete med RFSL.

Om det finns intresse, kan vi starta en samtalsgrupp eller bibelstudiegrupp. Det kan också bli tillfälle till att göra en gemensam utflykt.

Välkommen att höra av dig! 

Varma hälsningar
Johanna

Kyrkor på högskolor och universitet

Ekumeniskt arbete

Universitetskyrkan är ett ekumeniskt arbete, vilket innebär att det bland oss finns representanter från många olika trostraditioner. På Högskolan i Borås finns Johanna Fridäng, präst i Svenska kyrkan, som har kontaktuppgifter till alla kyrkor i Borås och till muslimska företrädare.  

Kris- och beredskap

Universitetskyrkan ingår i högskolornas kris- och beredskapsgrupper, som samordnar insatserna vid olyckor. Vi hjälper till med sorgebearbetning och krishantering vid behov.  

Kyrkans närvaro för balans

Kyrkans närvaro vid högskolan är till för att möta varje individ där hon eller han befinner sig och vara ett stöd genom samtal, enskilt och/eller i grupp. Kontakten med kyrkan handlar om att finna den existentiella balans som gör att livet känns stabilt. Utan en trygg grund är det svårt att kunna ta till sig all den kunskap och reflektion som studierna kräver. Det är både lättare och roligare att lära sig och skapa relationer när man mår bra.  

Existentiella och andliga frågor handlar om allt som har med livets mening att göra och ambitionen är att alla möten med kyrkan vid högskolan ska innebära att livet fylls på med ny kraft.

Kontakta studentpräst

Johanna Fridäng
Tel: 033-435 4041 eller 033-17 95 01. 
Mobil (sms): 070-515 94 91.
E-post: johanna.fridang@svenskakyrkan.se
Besöksrum: Studenthälsan (Biblioteksbyggnaden), rum L 529.