Foto: Anhörigstödet i Borås Stad

Stöd till barn och unga som anhöriga

Är du under 18 år och stöttar eller hjälper någon i din närhet? Finns det någon du är orolig för? Det kan vara ett syskon, en förälder, en kompis eller någon annan som är sjuk, har en funktionsvariation eller ett missbruk.

Det är inte ovanligt att i så fall känna ett stort ansvar, få svårt att koncentrera sig, känna sig mindre viktig eller ensam. Det kan vara skönt att få prata med någon utanför sin familj eller kanske möta andra i liknande situation. 

Tillsammans med Borås Stad har vi två grupper där du kan få stöd, beroende på din ålder:

 

Två barn och en vuxen spelar Fia

Klubb Simon

Klubb Simon är en stödgrupp för dig som är mellan 7 och 12 år och som har ett syskon, en förälder eller någon annan nära person som är sjuk, har en funktionsvariation eller missbruk, och vill träffa andra barn i liknande situation.

MeWe

Går du på högstadiet eller gymnasiet och har någon i din omgivning, en förälder, ett syskon, vän eller annan nära person som är allvarligt sjuk, mår psykiskt dåligt, har en funktionsvariation eller ett missbruk? Tillsammans med Anhörigstödet i Borås Stad har vi grupper för dig som vill träffa andra i liknande situation.