Foto: Maria Andersson

S:ta Birgitta griftegård

S:ta Birgittas griftegård eller som den från börjat hette, Nya begravningsplatsen, kom till i slutet av 1800-talet. Den äldre delen av griftegården har samma stil som S:t Ansgars griftegård; gravplatser omgärdade med ram, staket eller häck. På den nyare delen finns det gravplatser i allmän gräsyta på liknande sätt som på S:t Sigfrids griftegård. Ett av de äldre gravkvarteren har på nytt upplåtits för gravsättning av urnor. I övrigt sker gravsättningar i befintliga kist- och urngravar.

S:ta Birgittas kapell

Begravningskapellet som används vid gravsättningar på griftegården ritades av Karl Berlin och invigdes 1906. Kapellet har plats för 60 personer och är utrustat med hörslinga. På fondväggen finns en målning al secco målad 1925 av John Hedaeus. Målningen har motiv av två stora änglar som flankerar altaret och dess kors. Här förvaras minnesböcker över dem som är gravsatta i minneslunden på griftegården.

Klicka här för att ta dig en virtuell rundtur på S:ta Birgittas griftegård.

Minneslund

Minneslunden på S:ta Birgittas griftegård är belägen vid kapellet där en damm med porlande vatten utgör den centrala delen i anläggningen. I denna minneslund kan gravsättning ske enbart genom nedgrävning av aska under torvan eller innesluten i en askurna. Blombuketter eller ljus får placeras på särskilt anvisad plats.

Askgravplatser

Askan grävs ned med hölje av lätt förgängligt material. Askgravplatsen har starka restriktioner om vad man som gravrättsinnehavare får göra på platsen. Avtal skrivs under vid upplåtandet. Inga egna planteringar får ske utan platsen sköts av kyrkogårdsförvaltningen som också förser platsen med en gravsten. I samband med gravsättning tas en avgift ut för gravsten/och eller namnplatta och skötsel av gravplatsen i 25 år.