Foto: David Grimbeck

S:t Sigfrids griftegård

S:t Sigfrids griftegård är med sina 30 hektar Borås största begravningsplats. Den ligger i södra delen av Borås och är med sin landskapskaraktär känd som en av de vackraste begravningsplatserna i landet. Här finns tre av begravningskapellen.

Griftegården kom till efter en arkitekttävling 1940. Unikt är att de naturliga förutsättningarna togs tillvara när griftegården planerades. Uppdraget att rita griftegården gick till dåvarande stadsarkitekten Harald Ericson. På S:t Sigfrids griftegård sker flertalet av de gravsättningar som utförs i pastoratet. Detta gäller såväl gravsättning i kistgrav, urngrav som jordning i minneslund.

Klicka här för att ta dig en virtuell rundtur på S:t Sigfrids griftegård.

Vertikal enhet - konstverk framför Uppståndelsens kapell

Redan då Krematoriet byggdes 1944 fanns planer på ett konstverk framför Uppståndelsens kapell men pengarna räckte inte till. 2005, alltså 61 år senare, blev ett konstverk verklighet. Konstnär till marmorobelisken är Gert Marcus känd framför allt för sina skulpturer i vit marmor från Carrara i Italien. 

Minneslunden på kvarteret Konvaljen

På S:t Sigfrids griftegård finns en av Sveriges första minneslundar och är den minneslund där de flesta gravsättningar sker. Gravsättning kan ske genom spridning eller nedgrävning av aska. Platsen är vackert belägen i anslutning till krematoriet där en blomsteräng utgör jordningsytan. Invid minnesstenen finns möjligheter att placera en blombukett eller ett ljus.

Askgravlunden (askminneslund) på kvarteret Bergmyntan

Den första askgravlunden på S:t Sigfrids griftegård invigdes på Alla helgons dag 2002. Den skiljer sig från våra övriga minneslundar genom att anhöriga får vara med vid gravsättningen. Endast nedgrävning av aska får ske.

Askgravlunden på kvarteret Bergmyntan är belägen på en av de högsta partierna på griftegården och utgörs av ett naturmarksområde. Minnesplatsen består av tre stenpelare på vilka namn på de gravsatta kan sättas upp. Här finns även plats för smyckning med blombukett och levande ljus.

Askgravlunden på kvarteret Linnéan

En ny askgravlund anlades på S:t Sigfrids griftegård, kvarteret Linnéan, 2012. Officiell öppning hölls på Alla helgons dag 2012. Skulptören Pål Svensson har gjort konstverken "Livets källa" som är placerad på en av smyckningsplatserna där en bäck rinner ner till "Evighetens Ö".

Askgravlunden omfattas av samma regler och möjligheter som tidigare askminneslund, det vill säga:
- det finns plats för make/maka
- smyckning får endast ske med snittblommor och levande ljus på avsedda 
    smyckningsplatser
- anhöriga får delta vid gravsättning
- plats för namnplattor.

Muslimskt gravkvarter

På S:t Sigfrids griftegård finns särskilda gravkvarter för muslimskt trostillhöriga och således inte invigt i Svenska kyrkans ordning.