Foto: David Grimbeck

S:t Sigfrids griftegård

S:t Sigfrids griftegård är med sina 30 hektar Borås största begravningsplats. Med sin landskapskaraktär är den känd som en av de vackraste begravningsplatserna i landet.

Griftegården kom till efter en arkitekttävling 1940. Uppdraget att rita griftegården gick till dåvarande stadsarkitekten Harald Ericson och unikt är att de naturliga förutsättningarna i landskapet togs tillvara.

På S:t Sigfrids griftegård sker flertalet av de gravsättningar som utförs i pastoratet. Detta gäller såväl gravsättning i kistgrav, urngrav som jordning i minneslund.

Vertikal enhet - konstverk framför Uppståndelsens kapell
Redan då Krematoriet byggdes 1944 fanns planer på ett konstverk framför Uppståndelsens kapell men pengarna räckte inte till. 2005, alltså 61 år senare, blev ett konstverk verklighet. Konstnär till marmorobelisken är Gert Marcus känd framför allt för sina skulpturer i vit marmor från Carrara i Italien. 

Minneslunden på kvarteret Konvaljen
På S:t Sigfrids griftegård finns en av Sveriges första minneslundar och är den minneslund där de flesta gravsättningar sker. Gravsättning kan ske genom spridning eller nedgrävning av aska. Platsen är vackert belägen i anslutning till krematoriet där en blomsteräng utgör jordningsytan. Invid minnesstenen finns möjligheter att placera en blombukett eller ett ljus.

Askgravlunden på kvarteret Bergmyntan
Detta är den första askgravlunden på S:t Sigfrids griftegård och den invigdes på Alla helgons dag 2002. Den skiljer sig från våra övriga minneslundar eftersom anhöriga får vara med vid gravsättningen, endast nedgrävning av aska får ske.

Askgravlunden på kvarteret Bergmyntan är belägen på en av de högsta platserna på griftegården och gravsättningarna görs i naturmarksområde. Minnesplatsen består av tre stenpelare på vilka namn på de gravsatta kan sättas upp. Här finns även plats för smyckning med blombukett och levande ljus.

I askminneslunden finns det idag endast lediga platser för att gravsättas intill maka/make, i övrigt är området fullbelagt.

Askgravlunden på kvarteret Linnéan
En ny askgravlund anlades på S:t Sigfrids griftegård, kvarteret Linnéan, 2012. Officiell öppning hölls på Alla helgons dag 2012. Skulptören Pål Svensson har gjort konstverken "Livets källa" som är placerad på en av smyckningsplatserna där en bäck rinner ner till "Evighetens Ö".

Gravsättning görs i naturmarksområdet och anhöriga får närvara vid gravsättningen. Detta är ett mycket populärt alternativ för gravsättning och nyligen har omrdet utökats med ytterligare en smyckningsplats.

Askgravlunden omfattas av samma regler och möjligheter som tidigare askminneslund, det vill säga:
- det finns plats för make/maka
- smyckning får endast ske med snittblommor och levande ljus på avsedda 
    smyckningsplatser
- anhöriga får delta vid gravsättning
- plats för namnplattor

Muslimskt gravkvarter
På S:t Sigfrids griftegård finns särskilda gravkvarter för muslimskt trostillhöriga och således inte invigt i Svenska kyrkans ordning. 

Kvarteret Nejlikan togs i bruk 1992 och på kvarteret Ringblomman gjordes första gravsättningen 2017. Här finns både barn- och vuxengravar.