Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Borås Besöksadress: Skolgatan 1, 50333 Borås Postadress: Borås pastorat, Box 393, 50113 BORÅS Telefon:+46(33)179400 E-post till Svenska kyrkan i Borås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

S:t Ansgars griftegård

På S:t Ansgars griftegård sker gravsättningar i "gamla" gravar alternativt i nyanlagda askgravplatser eller i kolumbariet.

S:t Ansgars griftegård invigdes 1816 och var en av de första begravningsplatserna i landet som anlades utanför kyrkotomt. Griftegården är kulturhistoriskt intressant och gravvårdarnas inskriptioner speglar utvecklingen i staden Borås under 1800-talet. Utvidgning har skett vid flertal tillfällen och nuvarande omfattning fick griftegården på 1880-talet.

Kapell - kolumbarium

Begravningskapellet byggdes först 1879 och ritades av Axel Th. Lignell. Originellt är att kapellet är byggt ovanpå en gravplats där en av stadens stora donatorer, handelsmannen Hans Nellson ligger begravd. Det användes som begravningskapell fram till 1960 men stod därefter oanvänt fram till Allhelgonahelgen 2005 då ett nytt gravskick, kolumbarium, inrättades där.

Askgravplatser

Borås första askgravplatser var klara 2012 för gravsättning. Förslaget till dessa askgravplatser kom till genom en arkitekttävling "Ny form för återlämnade familjegravar" som arrangerades av Movium och Partnerskap Alnarp Landskap år 2007. En av vinnarna var Andreas Johansson med sitt bidrag "Lilium". Han var då i slutet av sina studier till landskapsarkitekt vid Sveriges Lantbruksuniveristet. Juryn ansåg bland annat att Andreas Johanssons förslag "blir ett gemensamt smycke för kyrkogården, samtidigt som det axlar hela kyrkogårdens skönhet".