Foto: Lotta Sundberg

Släktforskning

Akivhandlingar före år 2000

Förfrågningar om arkivhandlingar upprättade före år 2000 görs till landsarkivet i Göteborg. Mer information och kontaktuppgifter finns på riksarkivet.

Borås med församlingarna Caroli, Gustav Adolf och Brämhult har överlämnat sina arkivhandlingar till landsarkivet. Även f.d. samfällighetens arkivhandlingar är överlämnade.

I och med att kyrkan skildes från staten år 2000 togs beslut om att alla gamla arkivhandlingar skulle överföras till landsarkivet.

Från och med år 2000

Vid relationsändringen mellan kyrkan och staten avslutades kyrkoarkiven och nya påbörjades från och med år 2000. De kallas med en samlingsbeteckning för Svenska kyrkans arkiv. Varje församling, pastorat och stift samt Svenska kyrkan på nationell nivå ska svara för vården av handlingarna i sitt arkiv.

Arkivhandlingarna ska bevaras, hållas ordnade och vårdas, så att de tillgodoser:

- rätten att ta del av handlingarna (arkivet)

- behovet av information för rättskipning och förvaltning

- forskningens behov

Huvudman för begravningsverksamheten

Församlingar och pastorat är även efter relationsändringen mellan kyrkan och staten huvudman för begravningsverksamheten. Detta innebär bl.a. att begravningsverksamhetens handlingar liksom tidigare är allmänna handlingar och att det statliga regelverket, tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen och föreskrifter från Riksarkivet, skall följas.

Vid frågor som rör arkivering, kontakta kanslisekreteraren.