Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Borås Besöksadress: Skolgatan 1, 50333 Borås Postadress: Borås pastorat, Box 393, 50113 BORÅS Telefon:+46(33)179400 E-post till Svenska kyrkan i Borås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Släktforskning

arkivhandlingar till landsarkivet

Förfrågningar om arkivhandlingar upprättade före år 2000 görs till landsarkivet i Göteborg. Mer information och kontaktuppgifter finns på riksarkivet.

Borås med församlingarna Caroli, Gustav Adolf och Brämhult har överlämnat sina arkivhandlingar till landsarkivet. Även f.d. samfällighetens arkivhandlingar är överlämnade.

I och med att kyrkan skildes från staten år 2000 togs beslut om att alla gamla arkivhandlingar skulle överföras till landsarkivet.

Svenska kyrkans arkiv

Vid relationsändringen mellan kyrkan och staten avslutades kyrkoarkiven och nya påbörjades från och med år 2000. De kallas med en samlingsbeteckning för Svenska kyrkans arkiv. Varje församling, pastorat och stift samt Svenska kyrkan på nationell nivå ska svara för vården av handlingarna i sitt arkiv.

Arkivhandlingarna ska bevaras, hållas ordnade och vårdas, så att de tillgodoser:

- rätten att ta del av handlingarna (arkivet)

- behovet av information för rättskipning och förvaltning

- forskningens behov

Huvudman för begravningsverksamheten

Församlingar och pastorat är även efter relationsändringen mellan kyrkan och staten huvudman för begravningsverksamheten. Detta innebär bl.a. att begravningsverksamhetens handlingar liksom tidigare är allmänna handlingar och att det statliga regelverket, tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen och föreskrifter från Riksarkivet, skall följas.

Vid frågor som rör arkivering, kontakta kanslisekreteraren.