Gröna blad med stora regndroppar
Foto: Maxipixel.net

När en förälder har dött

Stödgrupper för barn, ungdomar och vuxna.

Sorg

Sorg är det vi känner när vi har mist någon som stod oss nära. Sorg behöver inte bara vara tårar utan kan också vara känslor som saknad, skuld och ångest över det som hänt. Känslorna kan vara många och starka eller kännas som trötthet. Du kan också vara känsligare än vanligt, ha lättare för att bli irriterad och arg. Sorgen kan ändra sig från dag till dag och det är inte alltid man känner igen sig själv. Det är inte konstigt, för hela livet har ju blivit annorlunda. 

Varje människas sorg är unik. När någon i familjen dör förändras livet och blir sig aldrig likt. Du måste hitta ett sätt att leva vidare i vardagen. Det kan hjälpa att dela sina tankar och erfarenheter med människor som är en i liknande situation. Även om alla har olika sätt att uttrycka sorgen på kan du känna igen dig i andras upplevelser.

Hur går det till?

En stödgrupp för skolbarn, en för tonåringar, en för unga vuxna och en för föräldrar är planerade. Det är av värde om flera personer från samma familj deltar. I varje grupp deltar fyra till åtta personer.

Vid träffarna arbetar grupperna parallellt med samtal, aktiviteter och övningar kring olika teman till exempel minnen, känslor och vad som hjälper i sorgen. Vi börjar varje träff med att fika innan stödgrupperna börjar, dessa håller på i en och en halv timme.

Vill du vara med?

Stödgrupperna är kostnadsfria och alla är välkomna oavsett livsåskådning. Innan stödgrupperna startar kommer vi att träffa varje familj enskilt för att ge information och svara på frågor.

Kontakt?

Välkommen att skicka e-post eller ringa till Borås stads anhörigstöd eller till Svenska kyrkan i Borås diakonicentrum:

barnsomanhoriga@boras.se Tel: 033- 35 59 26

boras.diakonicentrum@svenskakyrkan.se Tel: 033-17 95 22

 

Se filmen om stöd till familjer i sorg