Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Borås Besöksadress: Skolgatan 1, 50333 Borås Postadress: Borås pastorat, Box 393, 50113 BORÅS Telefon:+46(33)179400 E-post till Svenska kyrkan i Borås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkomusiken

- ett gemensamt, levande kulturarv

Kyrkomusiken tillhör vårt gemensamma, levande kulturarv. I Svenska kyrkan finns det plats för olika typer av musik. Här kan du utveckla ditt musikintresse genom att sjunga i kör eller gå på konsert.

Musik har alltid varit en viktig del av kyrkans liv och har en given plats i alla gudstjänster. Genom kyrkomusiken erbjuds en värdefull mötesplats där människor kan uttrycka och tolka sina andliga och existentiella frågor.

Kyrkomusiker i Svenska kyrkan i Borås

Vi är tio kyrkomusiker, där tjänsterna är fördelade på två organister, sju kantorer och en församlingsmusiker. De två organisterna är musikdirektörer och har examen från en musikhögskola. Våra 7 kantorer har sin utbildning och examen från en folkhögskola eller musikhögskola med kantorsutbildning. Församlingsmusikerns tjänst är skräddarsydd med en viss specialkompetens. 

Vi spelar på gudstjänster, förrättningar (dop, vigsel, begravning), leder körer/ensembler, undervisar, planerar kyrkans musikverksamhet i form av musikgudstjänster och konserter. Kyrkomusikerns arbetsuppgifter är att spela först och främst orgel men även spela piano, leda församlingssången med sin sångröst, sjunga solo, leda körer, vara pedagoger i orgelspel/pianospel och sång. Några av oss skriver även musik eller arrangerar musik för olika besättningar. 

Våra kyrkomusiker står gärna till förfogande vad gäller musik i livets olika skiften. Kontakta oss när du har tankar om musiken vid en förrättning. Gärna i så god tid som möjligt. Då är det lättare för oss att kunna hjälpa till.

Musikutbudet hösten 2019