Foto: Anna Rydberg

Medan det finns tid

Känner dina anhöriga till dina särskilda önskemål inför din begravning?

Det svåra i livet kan ibland vara svårt att prata om, det kan till och med vara svårt att tänka på. Om möjligheten finns att berätta för sina anhöriga, eller skriva ner sina tankar på hur man önskar ha sin begravning kan vara till stor hjälp för dina närmaste.

Med hjälp av broschyren ”Medan det finns tid  - önskemål inför min begravning” kan du fundera igenom de stora frågorna och skriva ner dina önskemål som du vill delge dina efterlevande. Broschyren finns även att hämta på kyrkogårdsexpeditionen, vill du att vi skickar den hem är du välkommen att kontakta oss.

Inför svåra frågor som dessa vill Svenska kyrkan gärna finnas till som stöd, ta gärna kontakt med präst eller diakon för samtal och stöd.

Stöd i sorg

Enskilt stöd eller i samtalsgrupp.

BEGRAVNINGSEXPEDITION

Begravningsexpedition
Måndag-torsdag kl. 08:00-12:00, 13:00-15:00
Fredag kl. 08:00-12:00
Telefon: 033-17 94 05
E-post: boras.begravningsexp@svenskakyrkan.se  

Besöksadress: Jössagatan 24.