Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Borås Besöksadress: Skolgatan 1, 50333 Borås Postadress: Borås pastorat, Box 393, 50113 BORÅS Telefon:+46(33)179400 E-post till Svenska kyrkan i Borås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkan i hemtjänst, hemsjukvård och vård- och omsorgsboenden

Många människor vårdas i dag i sina hem.

Allt från enklare sjukvårdsinsatser till kvalificerad vård i livets slut utförs dagligen i vår stad. Ibland är hemmet ett vård- och omsorgsboende, men ofta är det det egna hemmet som man delar med övrig familj. Sjukdom och ohälsa är en påfrestning i livet.

Om du önskar eller behöver dela din tankar med någon utomstående finns kyrkan för:

  • dig som får vård i ditt hem
  • dig som är anhörig
  • dig som vårdpersonal/omvårdnadspersonal.

Om du, som är sjuk, inte orkar komma till gudstjänst i kyrkan kan vi komma till dig för bön, bibelläsning, förbön och med nattvard, när du så önskar.

Ring Diakonicentrum, tel. 033-17 95 22 eller skicka e-post till Diakonicentrum.