Foto: Karolina Johansson

Kyrkan i hemmet och på vård- och omsorgsboende

Det kan finnas olika skäl till att man i sitt hem behöver få besök av diakon eller präst.

Ibland är det angeläget att få tala med någon om de tankar och känslor man har. Man kanske har svårigheter att ta sig ut och känner sig ensam. Man kanske vill prata om livet och döden. Man kanske önskar prata om tro, få be eller fira nattvard. Kyrkans diakoner och präster har tystnadsplikt och möter människor i alla åldrar i enskil­da samtal.

Det finns även möjlighet att träffa en präst för bikt.

Välkommen att ta kontakt. Detsamma gäller närstående och vårdpersonal / omvårdnadspersonal.

Tel: 033-17 94 00 (växel Svenska kyrkan i Borås)
E-post: boras.telefonvaxel@svenskakyrkan.se