Kyrkan i hemtjänst, hemsjukvård och vård- och omsorgsboenden

Många människor vårdas idag i sina hem.

Allt från enklare sjukvårdsinsatser till kvalificerad vård i livets slut utförs dagligen hemma hos människor i vår stad. Ibland är det ett vård- och omsorgsboende som är hemmet, men det är ofta det egna hemmet, som man delar med övrig familj. Sjukdom och ohälsa är en påfrestning i livet, både för den sjuka och för de som finns runt om.

Om du vill dela din tankar med någon utomstående finns kyrkan för:

  • dig som får vård i ditt hem
  • dig som är anhörig
  • dig som vårdpersonal/omvårdnadspersonal.

Om du är sjuk eller inte orkar komma till gudstjänst i kyrkan kan vi komma till dig för bön, bibelläsning, förbön och nattvard.

Ring Diakonicentrum, tel. 033-17 95 22 eller skicka e-post till Diakonicentrum.

Svenska kyrkans telefonväxel, 033-17 94 00, är öppen helgfria vardagar kl. 9-12, 13-16.