En regnbågsflagga vajar utanför en kyrka.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

HBTQI och Svenska kyrkan

Svenska kyrkan ska vara en inkluderande kyrka där alla ska känna sig trygga och välkomna, oavsett könsidentitet eller läggning. Därför jobbar vi aktivt för inkludering och mot diskriminering.

Varje människa är skapad till Guds avbild och älskad av Gud. I Svenska kyrkan ska därför varje människa bemötas med kärlek och respekt. Målet är att vara en inkluderande kyrka. Tillsammans kan vi göra så att det blir verklighet!
 
Kärlek och respekt är grundstenar i vår tro. Svenska kyrkan har, liksom många andra samfund, en historia av att ha diskriminerat HBTQI-personer. I vårt nuvarande arbete strävar vi efter att göra vi upp med det. I vår tro hittar vi stöd för att inte döma eller särbehandla människor utifrån sexuell läggning eller könsidentitet. I kyrkans sammanhang vill vi mötas med respekt, och lyssna till varandras erfarenheter av liv och kärlek. När det gäller frågor om människors lika värde, vill Svenska kyrkan vara en röst som står upp för att vi människor ska visa varandra respekt och godhet.

Människor av samma kön kan gifta sig i kyrkan
Svenska kyrkan har arbetat med frågan om samkönade äktenskap länge och noggrant. En kyrklig vigsel kan ske mellan två personer oavsett könsidentitet. Det viktigaste är att vilja leva tillsammans i ömsesidig kärlek tills döden skiljer en åt.

Exempel på hur vi arbetar med HBTQI i Borås pastorat:

  • HBTQI handlingsplan
  • Regnbågsmässa/gudstjänst fem gånger per år i pastoratet
  • Vi deltar alltid under Borås PRIDE-dagarna med bland annat: föreläsningar, gudstjänster och drop in-vigslar. Läs mer
  • Hösten 2021 startar ett projekt där vi tillsammans skapar regnbågsstolor till våra gudstjänster. 

Kontakt
Är du intresserad av Svenska kyrkans HBTQI-arbete i Borås?Kontakta:
Irja Forsman
E-post: irja.forsman@svenskakyrkan.se 
Tel: 070-341 93 79