Meny

Hässleholmens kyrka och församlingshem

Hässleholmens kyrka och församlingshem ligger centralt placerad mellan Bodaskolan och Hässleholmens köpcentrum på Våglängdsgatan 3.

Hässleholmens kyrka

Hässleholmens kyrka fungerar både som kyrka och församlingshem. Den ligger centralt placerad mellan Bodaskolan och Hässleholmens köpcentrum på Våglängdsgatan 3. I Hässleholmens kyrka frodas ekumeniken och är rik på människor från världens alla hörn. Vi firar vanligtvis gudstjänst varje söndag. Kyrkan rymmer 200 personer. För tider se i vårt kalendarium.

Hässleholmens församlingshem

I församlingshemmet, som ligger integrerat med kyrkan på Våglängdsgatan 3, bedrivs många olika verksamheter: för barn och ungdomar, grupper, körverksamhet, ungdomsgård, konfirmandläsning med mera.

Salar för uthyrning

Önskar du hyra en lokal är du välkommen att höra av dig. Observera att det kan vara flera olika sällskap vid samma tillfälle i de olika salarna och det kan hända att man får dela kök. I församlingshemmet får inte nötter förekomma på grund av allergi. 

Vid bokning av dop, vigsel eller begravning i Svenska kyrkans ordning med en präst från Svenska kyrkan får du låna lokal. För övrig lokaluthyrning kontaktas vaktmästare för mer information och prisuppgift.

Du kommer överens med vaktmästaren vilken tid du har lokalen och eventuellt om du ska låna nyckel. Under lördag, söndag eller helgdag har du lokalen under tiden 10-17 (dock ej tillträde efter kl. 15.00). Städning sker innan hemgång. Förtäring av alkohol är inte tillåtet i pastoratets lokaler.

Vi har följande sal:
Salongen, som rymmer 60 personer.

Inventarier
Det mesta finns som man kan behöva vid en måltid tillsammans som uppläggningsfat, skålar och porslin. Dukar får du ta med dig om du önskar detta. Fråga gärna om du undrar över något. Vi rekommenderar även att du kommer och tittar på lokalen antingen innan du bokar eller någon dag innan du ska ha lokalen. 

Bakgrund och histoira

Altartavla, altarbonad och altarbrun
Altartavlan i kyrksalen är gjord av textilkonstnären G Schutse. Altarbonaden är från 1974, det år som kyrkan invigdes. Konstnärinnan är från Göteborg och heter Gunnel Schultze. Hon har inspirerats av bibelordet från Hebr. 13:14 ”vi hava här ingen varaktig stad.”

Altarbrun och fyra predikostolskläden i sköna färger är utförda av designer S Eriksson. Altarbrunet är från 1989 och är komponerad och tillverkad av Siri Eriksson, verksam i Hässleholmens kyrka under många år. De fem fälten innehåller många bibliska symboler.   

Kormatta
Kormattan invigdes i samband med kyrkans 30-årsjubileum 18 december 2004. Konstnärinnan heter Elisabeth Brenner som tillsammans med sin make tillverkar dessa s.k. tuftade mattor hemma i Holsljunga.