Meny

Gustav Adolfs kyrka och församlingshem

Gustav Adolfs kyrka och församlingshem, finner du på Salängsgatan 1, bredvid Borås kulturhus och bara några minuters promenad från centrum.

Gustav adolfs kyrka

Gustav Adolfs kyrka ligger vackert och välkomnande vid P A Halls terrass som även förenar Kulturhuset med sin skulptur Var rädd om jorden och Bäckängsgymnasiet. Vi firar gudstjänst tillsammans vanligtvis varje söndag kl 11:00. Vissa söndagar är det dessutom kvälls- eller musikgudstjänster kl 17:00. Musik är en viktig del i våra gudstjänster och ibland medverkar någon av Svenska kyrkan i Borås många körer och musiker. Kyrkan rymmer 900 personer. 

Gustav Adolfs församlingshem 

Gustav Adolfs församlingshem ligger bredvid Gustav Adolfs kyrka. Här bedrivs bl a barn- och ungdomsverksamhet, konfirmandundervisning och gruppverksamheter av olika slag. I byggnaden finns en ungdomsgård.

Under 10 månader 2013-2014 totalrenoverades församlingshemmet samtidigt som ca 3/5 delar såldes till en privat intressent som gjorde lägenheter samt diverse lokaler i sin del.

Församlingens nyrenoverade lokaler innehåller samlingslokaler, ungdomsgård samt arbetsrum åt personalen. Församlingshemmet är nu tillgänglighetsanpassat med bland annat en ny hiss som täcker alla våningsplan. Ansvarig arkitektfirma för renoveringen har varit DTH Arkitekter i Borås.

Salar för uthyrning
Önskar du hyra en lokal är du välkommen att höra av dig. Observera att det kan vara flera olika sällskap vid samma tillfälle i de olika salarna och det kan hända att man får dela kök. I församlingshemmet får det inte förekomma nötter pga allergi. 

Vid bokning av dop, vigsel eller begravning i Svenska kyrkans ordning med en präst från Svenska kyrkan får du låna lokal. För övrig lokaluthyrning kontaktas vaktmästare för mer information och prisuppgift.

Du kommer överens med vaktmästaren vilken tid du har lokalen. Under lördag, söndag eller helgdag har du lokalen under tiden 10-17 (dock ej tillträde efter kl. 15.00). Städning sker innan hemgång. Vaktmästare ansvarar för låsning och larm, nycklar lånas ej ut. Förtäring av alkohol är inte tillåtet i Svenska kyrkan i Borås lokaler.

Vi har följande salar:
Gustav Adolfssalen rymmer 125 personer.
Hulta- och Trandaredssalen rymmer vardera 15 personer men kan öppnas upp till en större sal för ca 30 personer.

Inventarier
Det mesta finns som man kan behöva vid en måltid, till exempel uppläggningsfat, skålar och porslin. Dukar får du ta med dig om du önskar detta. Fråga gärna om du undrar över något. Vi rekommenderar även att du kommer och tittar på lokalen antingen innan du bokar eller någon dag innan du ska ha lokalen.

Övrigt samt teknisk utrustning
Vid uthyrning kan även blädderblock, OH-projektor, PC-kanon, DVD-spelare, ljudanläggning och annan utrustning ingå. Denna utrustning ska i så fall beställas i samband med bokning av lokal.

Bakgrund och historia 

Gustav Adolfs kyrka, som idag rymmer 900 personer, byggdes under åren 1903-1906, en tid då Borås folkmängd växte snabbt och då den enda kyrkan i staden - Caroli - ansågs alldeles för liten. Av 16 inkomna tävlingsförslag stannande man slutligen för ett förslag av den svenskfödde arkitekten Carl Bern i Berlin. Invigningen skedde Kristi himmelsfärds dag 1906 av biskop Hjalmar Danell. Kyrkan är i sin stil närmast en nygotisk byggnad. 1939 blev Gustav Adolfs kyrka huvudkyrka i egen församling då pastoratsdelning genomfördes.

Grundlig renovering 1950-52
I början av 1950-talet genomgick kyrkan en grundlig renovering och återinvigning skedde pingstdagen 1952 av biskop Yngve Rudberg. Arkitekt Otar Hökerberg gav kyrkan dess nuvarande utseende och lyckades nyskapa kyrkorummet och ge det en rätt avvägning mellan kor och långhus. Kyrkan framträdde efter restaureringen som en ordets och nattvardens kyrka, som ett rum för tillbedjan och mystik. Under renoveringen byggdes en ny fristående sakristia, sexkantig till planen, och ansluten till den övriga byggnaden med en meditationsgång. De gamla tvärskeppsläktarna togs bort.

Utsmyckning och inventarier
Muralmålningen kom också till vid denna ombyggnad. "Den stora måltiden" är huvudmotivet i denna målning, gjord av Pär Siegård och Kaj Siesjö. Altaruppsatsen av Christian Berg framställer de fyra evangelisterna. Predikostolen har försetts med sju bildfält, snidade av Torolf Engström, som illustrerar kyrkoårets händelser. Dopfunten, som är gjord av den gamla predikostolfoten, är av konstnär Liss Eriksson.

Stora orgeln byggdes 1975-1976 av Marcussen och Son, Danmark, därav sitt namn Marcussen-orgeln. Kororgeln byggdes 1965 av Grönlunds orgelbyggeri, Luleå. Den prydes högst upp av Sankta Cecilia, kyrkomusikens skyddshelgon, förgylld träskulptur av Torolf Engström.  

Omfattande renovering 2005-2006
Under de 11 månader kyrkan höll stängt under 2005-06 gjordes ännu en omfattande renovering. Bland annat kan nämnas en grundlig rengöring, ett vindfång i glas i vapenhuset, avancerad teknikanläggning för ljud, ljus och bild där en nyhet är två storbildsskärmar på var sin sida om altaret. De gamla spiraltrapporna har ersatts av ektrappor upp till läktaren och nya körgradänger finns på plats. Petruskapellet har anpassats och har numera samma möjligheter till dop, vigslar m.m. som övriga kyrkan.

Tillgänglighetsanpassningar har gjorts och nya textilier har tillförts, bland annat ny kormatta och matta till Petruskapellet. Återinvigning av kyrkan skedde högtidligt den 21 maj 2006, med bland andra biskop Erik Aurelius medverkan. Kyrkan var fullsatt till sista plats och aktiviteter pågick under hela dagen.